loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Какви са таксите, ако плащаме с карта в чужбина

Всеки потребител, който пребивава законно в ЕС, има право да ползва – безплатно или срещу приемлива такса, основна платежна сметка – сметка по дебитна карта, позволяваща теглене на пари в брой, депозиране на средства, както и нареждане и получаване на плащания, обясняват експертите от Асоциация „Активни потребители“.

Една сметка в евро ви позволява да извършвате плащанията си в цяла Европа.

Трансграничните плащания в евро ще ви струват колкото националните плащания в евро. От 2019 г. вашите трансгранични плащания в евро струват колкото вътрешните плащания в националната валута. Дали във вашата или в друга държава – членка, таксата за теглене на пари в брой в евро извън мрежата от терминални устройства на вашата банка следва да бъде еднаква.

Повече сигурност, по-добра защита   

Вашата отговорност при неразрешени плащания, например при кражба на кредитната ви карта, е ограничена до най-много 50 евро. Няма да носите отговорност за неразрешени плащания, извършени след като сте информирали банката си, или за онлайн плащания, ако вашият доставчик на платежни услуги или банка не е осигурил задълбочено установяване на идентичността на клиента.

Когато сумата на окончателно картово плащане не е предварително известна, например при наем на автомобил или хотелски разходи, търговецът може да блокира по вашата карта само одобрената от вас договорена сума. При „директен дебит“, например  упълномощили сте дружество да събира плащания от вашата сметка, разполагате с 8 седмици, за да обжалвате всяка неправомерно начислена сума. Възстановяването на сумите става в срок от 10 работни дни.

Нови услуги

Благодарение на актуалните технологии вече имате възможност да използвате нови, иновативни финансови услуги, предлагани от лицензирани банки и други регулирани доставчици на платежни услуги, различни от вашата банка. Това означава например, че можете да следите личните си финанси или да правите онлайн покупки без кредитна или дебитна банка. Подобно на банките, тези нови доставчици на платежни услуги  биват лицензирани и подлежат на надзор, като трябва да обработват вашите данни по  сигурен начин.

Правилата на ЕС гарантират безпроблемното извършване на вашите електронни плащания. Ако все пак възникне проблем, вашата банка или другите доставчици на платежни услуги трябва да отговорят на подадените жалби в срок от 15 работни дни. Ако все още не сте удовлетворени, можете да отнесете случая до националния компетентен орган.
 
Вашите права

Благодарение на правилата на ЕС електронните ви плащания стават по-евтини, по-лесни и сигурни. Ето как:
   
Можете да извършвате плащания в цяла Европа /ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн/ толкова лесно и сигурно, колкото и във вашата страна. 
 
Търговците не могат повече да начисляват допълнителни разходи, когато плащате с карта, издадена в ЕС.
   
Правилата обхващат всички видове електронни плащания /например, кредитни преводи, директни дебити, плащания с карти и т.н./
   
Всеки, който пребивава законно в Европа, има право на банкова сметка за извършване на електронни плащания /платежна сметка/.

Тези права са заложени в преразгледаната Директива за платежните услуги, Директивата за платежните сметки и други законодателни актове на ЕС, които имат за цел да направят вашите плащания по-безопасни и по-удобни.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Източник: https://www.pariteni.bg/