loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Влагаме пари в ипотека, а не в спестявания

Ръстът на заемите, изтеглени за покупка на жилище, е почти двойно по-голям от този на депозитите, показва паричната статистика на БНБ. Това показва, че хората предпочитат да влагат парите си в ипотека на имот въпреки ръста на лихвите, отколкото да спестяват в банките.

В края на април депозитите на домакинствата вече надхвърлят 74 млрд. лв., като за година се увеличават с 9.5% спрямо същия месец на 2022 г. (9.4% годишен ръст през март 2023 година).

В същото време кредитите за домакинствата са 34.441 млрд. лв. (19.5% от БВП) в края на април 2023 година. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14.3% (14.6% годишно повишение през март 2023 година). В края на април 2023 г. жилищните кредити са 17.275 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.6% (17.8% годишно увеличение през март 2023 година). Потребителските кредити възлизат на 15.555 млрд. лв. и се увеличават с 11.7% спрямо април 2022 г. (12.1% годишно повишение през март 2023 година).

В края на април 2023 г. депозитите на неправителствения сектор са 118.646 млрд. лв. (67.1% от БВП), като годишното им увеличение е 12.8% (13.1% годишно повишение през март 2023 година). Депозитите на фирмите са 40.688 млрд. лв. (23% от БВП). За година те се увеличават с 21.3% (21.6% годишно повишение през март 2023 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 2.9% на годишна база през април 2023 година и в края на месеца достигат 3.912 млрд. лв.

Общо кредитите за неправителствения сектор са 82.866 млрд. лв. (46.9% от БВП) при 82.120 млрд. лв. към март 2023 г. (46.5% от БВП). През април 2023 г. те се увеличават на годишна база с 11.9% (11.9% годишно повишение през март 2023 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 177.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 177.4 млн. лв. (в т. ч. 2.3 млн. лв. през април 2023 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за бизнеса нарастват със 7.9% на годишна база през април (7.9% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца достигат 41.891 млрд. лв. (23.7% от БВП). Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.9% на годишна база през април 2023 г. (10.3% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца са 426.2 млн. лева.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Източник: https://www.pariteni.bg/